Järelmaks

 

Lepingu sõlmimiseks toimi järgnevalt:

1
 

Vali välja kaup
Järelmaksu on võimalik taotleda toodetele või teenustele maksumusega alates 50 eurost. Järelmaksu perioodiks saad valida 3 – 48 kuud.

 2
 

 Täida taotlus

 Esita järelmaksu taotlus järelmaksu keskkonnas või ALTERi kaupluses kohapeal. Vastus taotlusele laekub enamasti mõne minuti jooksul.

 3
 
 Sõlmi järelmaksuleping 
 Positiivse otsuse korral tuleb esitada isikut tõendav dokument ning allkirjastada järelmaksuleping. Lepingut saad allkirjastada ka   digitaalselt.

 

Teenuse pakkujateks on Holm Bank AS (Liisi), ESTO AS (esto järelmaks), LHV Finance AS (LHV järelmaks)