Müügitingimused

Alter Baltics OÜ üld- ja müügitingimused

Üldiste müügitingimuste rakendamine. Käesolevad Alter Baltics OÜ üldised müügitingimused rakenduvad kõigile müügitehingutele müüja Alter Baltics OÜ (reg kood 12026341) (edaspidi Alter) ning ostja (edaspidi Klient) vahel, kuhu on liidetud üldised müügitingimused (sh E-poe vahendusel teostatud müügitehingud). Käesolevaid üldiseid müügitingimusi koos vastu võetud pakkumise või muu kokkuleppega (E-poe vahendusel ostmisel ka E-poe Kasutustingimustega), mis viitab üldistele müügitingimustele, nimetatakse koos lepinguks.

Lepingu objekt. Alter müüb teatud tooteid ja pakub seotud teenuseid kliendile lähtuvalt lepingus kokku lepitud tingimustest. Klient maksab toodete ja teenuste eest vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.

Tellimuste käsitlemise kord. Klient esitab Alteri toodete ja teenuste kohta hinnapäringu isiklikult veebilehelt leitava marine.ee e-kirja teel (marine@marine.ee) või tuleb isiklikult kohale (Gaasi 4a, 11415 Tallinn). Selline hinnapäring ei ole pooltele siduv.

Pöördumisel edastab Klient pakkumise koostamiseks vajalikud andmed ja spetsifikatsiooni, mis sisaldab soovitud toodete nimekirja, soovitud tarneaega ja transporditingimusi. Klient võib esitada ka näidistoote, kui see on piisav pakkumise tegemiseks ja tooteteostuse tagamiseks.

Selgitatakse välja kõik Kliendi spetsifitseeritud nõuded, kontakteerudes vajadusel täiendavalt Kliendiga. Spetsifitseeritud nõuded edastab Klient kirjalikult e-maili või posti teel või toob ise kohale. Pärast vajalike lähteandmete jm vajaliku info saamist ning müügitoote või teenusega seotud nõuete väljaselgitamist teostatakse hinnakalkulatsioon ja koostatakse kliendile hinnapakkumine.

Pärast hinnapäringu kättesaamist väljastab Alter esialgse hinnapakkumise, näidates toodete ning teiste seotud teenuste esialgset hinnakalkulatsiooni. Esialgne hinnapakkumine kehtib 1 kuu, kui ei ole märgitud teisiti. Lõplik hinnapakkumine koos Toodete ja Teenuste lõpphinnaga, muutub pärast pakkumise kinnitamist siduvaks, kui Klient on hinnapakkumise kinnitanud. Kinnitatud hinnapakkumise põhjal vormistatakse Tellimus Toodetele ja teenustele ning Tellimus on pooltele siduv.

Toodete kvaliteet. Alter annab oma parima, et kohale toimetatud toodetel ei oleks defekte. Alterist ostetavad Tooted on uued, juhul kui ei ole Kliendiga kokku lepitud teisiti.

Arve esitamine ja maksmine. Klient kohustub maksma Alterile kokkulepitud toodete ja teenuste eest vastavalt kinnitatud hinnapakkumusele seotud teenuste eest tellimuse põhjal vastavalt Alteri väljastatud arvele ja kokkulepitud maksetingimustele.

Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, väljastab Alter arve pärast seda, kui tellimus on vormistatud (kliendi kaup on lähetamiseks valmis) ja klient nõustub, et Alteril ei ole kohustust hakata tellimust täitma seni, kuni ta ei ole ettemaksu kätte saanud.

Sidevahendi abil lepingut ei sõlmita, Klient peab saatma talle saadetud hinnapakkumusele kinnituse mille järgselt toimub lepingu sõlmimine.

Kui ettemaksuarve on väljastatud, tühistab 30 päeva jooksul ettemaksuarve mitte maksmine tellimuse automaatselt ja Alteril on õigus leping ühepoolselt lõpetada.

Kui klient hilineb mistahes maksega, siis on Alteril õigus nõuda 0,02% viivist õigeaegselt maksmata summalt iga hilinetud päeva eest, samuti arve sissenõudmiseks tehtud kulud.

Garantii. Alter pakub koostöös oma Partneritega toodetele ja seotud teenustele garantiid vastavalt koostööpartnerite tootjapoolsetele garantiitingimustele. Täpsemaid garantiitingimusi küsi müügijuhilt. Vaatamata garantii olemasolule või puudumisele lahendatakse kliendi kaebused (vt Pretensioonide lahendamine).

Pretensioonide lahendamine. Kliendil on õigus esitada Alteri poolt müüdud toodete ja seotud teenuste kohta pretensioone Alteri ekirja aadressil marine@marine.ee kaudu. Pretensiooni esitades on vajalik edastada järgmised detailid: ostuarve number, kliendi ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-kirja aadress, defektne toode ja seda selgelt kirjeldavad fotod, defekti kirjeldus, olemasolul ka muud tekitatud kahju tõendavad dokumendid, oodatav lahendus. Alter on kohustatud klienti teavitama pretensiooni võimalikest lahendusest ja lahendamise tähtaegadest. Alter lahendab pretensiooni võimalikult kiiresti mõistliku aja jooksul. Mistahes lepingust tulenev või lepinguga seotud vaidlus, väitlus või nõue lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised pooli rahuldava tulemuseni ei vii, siis lahendatakse vaidlus kohtus.

Alteri vastutus on piiratud kliendile põhjustatud otsese varalise kahjuga lepingu süülise rikkumise tagajärjel. Alteri vastutuse suurim summa kliendi suhtes on piiratud toodete hinnaga, millest nõue tekkis. Mitte mingil tingimusel ei ole Alter vastutav kliendi tulude kaotuse eest. Ülalkehtestatud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti, kui sellist vastutust ei saa välistada või piirata kehtivate seaduste kohaselt.

Rakenduv õigus. Lepingu kehtimisele ja tõlgendamisele rakenduvad Eesti Vabariigi seadused. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei rakendu käesolevale lepingule.

 

E-poe kasutustingimused

Veebipoe www.marine.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Alter Baltics OÜ (registrikood 12026341), asukohaga Gaasi 4a, 11415 Tallinn.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Euroopa Liit

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 14-21 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Kauba tagastamise korral kannab kauba tagastamisega seotud kulud ostja.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus on tootel: mille pakend on terve ja puhas (peab olema säilinud toote kaubanduslik välimus); tagastatav toode on komplektne, terve, puhas, kasutamata. Taganemisõigust ei ole toodetel ja seotud teenustel, mis tellitakse kliendi eritellimuse järgi, (nt eritellimusel komplekteeritud paadid), avatud määrdeained (õlid, vahad jm), mõõtu lõigatud otsad. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile marine@marine.ee või postiaadressile Gaasi 4a, 11415 Tallinn, edastades tõendi et kaup on vedajale üle antud, hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile marine@marine.ee või helistada telefonil: +3726519666.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-kirja aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

Veebipood edastab vajadusel isikuandmeid Alteri volitatud töötajale või veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Alterile teada e-kirja marine@marine.ee teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Alter võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik õigustatud huvide eesmärkidel. Näiteks kui olete sõlminud meiega siduva lepingu Veebipoe kaudu, saame aasta lõppedes saata teile kliendi rahulolu küsimustiku, et oma pakutavate toode ja seonduvate teenuse kvaliteeti parendada.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile marine@marine.ee või helistada telefonil: +3726519666.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

 

Alter Baltics OÜ     Aadress: Gaasi 4a, 11415 Tallinn, Eesti

E-mail: marine@marine.ee   www.marine.ee