Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

ALTER BALTICS OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kehtiv alates 20.01.2019, versioon 1

ÜLDSÄTTED

 • Privaatsustingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikutest klientide ja kasutajate suhtes (edaspidi: Klient), kes ostavad Alter Baltics OÜ (edaspidi: Alter) tooteid ja teenuseid, sh E-Poe vahendusel, ning külastavad ettevõtte kodulehte www.marine.ee
 • Alteril on õigus ühepoolselt Privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad privaatsustingimused on alati kättesaadavad ettevõtte kodulehel.
 • Privaatsustingimused on Alteri üldiste müügitingimuste ja E-poe kasutustingimuste olemuslik ja lahutamatu osa.

 

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Alter töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega.
 • Alter töötleb Kliendi isikuandmeid Toodete ja Teenuste müümiseks.
 • Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt Lepingu sõlmimisel (ees- ja perekonnanimi, tarne aadress, telefoninumber, e-posti aadress).
 • Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Alter Baltics OÜ, registrikoodiga 12026341, aadressiga Gaasi 4a, 11415 Tallinn, Harju maakond.
 • Alter ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a: kauba ostuga seoses installeerimistööde tegijale (Alter kasutab oma töötajaid, volitatud töötajad) et võimaldada Kauba installeerimine Kliendi objektile; veo- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Kauba Kliendile kättetoimetamiseks;
 • Eelnevates punktides sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Toodete ja Teenuste müümise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Alter.
 • Alter ei töötle Kliendi kaardiandmeid.
 • Ettevõtte kodulehe külastamisel võib Alter Kliendilt koguda isikustamata andmeid nagu kodulehe külastamise kuupäev ja kellaeg, kodulehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Neid andmeid töödeldakse anonüümselt ning andmeid kasutatakse kodulehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.
 • Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

 

OTSETURUNDUS JA RAHULOLU UURINGUD

 • Alter võib Kliendi nõusolekul kasutada edastatud isikuandmeid, et saata Kliendile uudiskirju, infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta.
 • Alter võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik õigustatud huvide eesmärkidel. Kui olete sõlminud meiega siduva lepingu, saame aasta lõppedes saata teile kliendi rahulolu küsimustiku, et oma pakutavate toode ja seonduvate teenuse kvaliteeti parendada.
 • Alter võib kasutada Kliendi isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Kliendi ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Kliendile paremaid kaupu ja teenuseid. Alter ei tee profileerimise tulemusel Kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
 • Kui Klient on avaldanud soovi saada Alteri uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Alteri e-posti aadressile marine@marine.ee.

 

KÜPSISTE KASUTAMINE

 • Alter kasutab kodulehel küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja kodulehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.
 • Kodulehel on kasutusel järgmised küpsised:
 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
 • Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi koduleht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.
 • Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab koduleht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse kodulehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

KLIENDITEENINDUS

 • Küsimuste ja pretensioonide korral palume pöörduda Alteri klienditeeninduse poole: Alter Baltics OÜ, e-post: marine@marine.ee, telefon: +372 6519666.